2019-02-23

Mama, tėtis ir vaikai – iniciatyva šeimai apsaugoti

Europos Komisijoje yra užregistruota Europos piliečių iniciatyva šeimai ir santuokai apsaugoti „Mama, tėtis ir vaikai“. Visoje Europos Sąjungoje renkami parašai, kad ES teisėje būtų aiškiai apibrėžtos santuokos ir šeimos sąvokos: santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima yra pagrįsta santuoka ir (arba) giminyste.

Iniciatyvai būtina surinkti bent 1 mln. europiečių parašų, iš kurių bent 8 250 turi būti iš Lietuvos.

Jeigu iniciatyva pasisektų, būtų užkirstas kelias versti ES šalis įteisinti vienalytes partnerystes kaip šeimai lygiavertį darinį. Europos Sąjungos teisėje šeima būtų laikomi sutuoktiniai, sutuoktiniai ir jų vaikai, vieniši vaikus auginantys tėvai, išsiskyrę tėvai ir jų vaikai, našlaičiais likę broliai ir seserys ir t. t., tačiau šeima nebūtų laikomos tos pačios lyties asmenų partnerystės.

Kaip galiu prisidėti?

  • Pasirašyti pats. Pasirašyti gali pilnamečiai asmenys (nuo 18 m.) internetu čia arba oficialioje popierinėje formoje. Pasirašyti galima tik vieną kartą (arba internetinėje, arba popierinėje formoje).
  • Papasakoti kitiems apie iniciatyvą, pasidalinti informacija socialiniuose tinkluose, parapijos, bendruomenės, organizacijos renginyje ar susitikime ir t. t.
  • Rinkti parašus. Kiekvienas gali atsispausdinti parašų rinkimo lapus (oficiali forma čia), rinkti parašus ir iki gruodžio 9 d. pristatyti lapus į Vilniaus arkivyskupijos šeimos centrą, Aušros Vartų g. 12, Vilnius.

Kur galiu sužinoti daugiau?

Pritarimas iniciatyvai gali būti išreikštas ČIA.

SVARBU: Parašai Lietuvoje renkami iki gruodžio 9 d. Visi lapai su Lietuvoje surinktais parašais iki š. m. gruodžio 9 d. turi pasiekti Vilniaus arkivyskupijos šeimos centrą, Aušros Vartų g. 12, Vilnius. El. p. (parašų rinkimo klausimais) [email protected].

Kontaktas žiniasklaidai – Laisvos visuomenės institutas, +370 687 57638, [email protected]

Iniciatyva numato du šeimos kūrimo pagrindus: santuoką ir (arba) giminystę

Taigi, ne tik sutuoktiniai ir jų vaikai, bet ir vieniša mama, auginanti vaiką, ar išsiskyrę tėvai savo vaiko atžvilgiu, ar likę našlaičiais broliai ir seserys būtų laikomi šeima. Vadinasi, iniciatyvos pateikta šeimos apibrėžimo formuluotė yra artima tai, kurią dabar siekiama įtvirtinti Konstitucijos 38 str.

Iniciatyvoje santuoką susiejama tik su vyro ir moters sąjunga

Nuostata atitinka LR Konstitucijos 38 str. Jei tokia nuostata būtų įtvirtinta ES reglamente, ji būtų privaloma taikyti ES kompetencijos ribose, ten, kur tik ES teisės aktuose daroma nuoroda į santuoką. 

Santuokos susiejimas su moters ir vyro sąjunga būtų labiau naudingas toms ES valstybėms narėms, kurios (kaip ir Lietuva) nėra įteisinusios homoseksualių santuokų, nes apsaugotų jas nuo politinio spaudimo tai padaryti. 

Tuo tarpu tokia norma beveik neturėtų įtakos tų valstybių narių teisės sistemoms, kurios yra jau įteisinusios homoseksualų santuokas: jų nacionalinėje teisėje liktų galioti šiuo metu esančios normos.

Iniciatyvos siekis santuoką apriboti tik vyro ir moters sąjunga nėra diskriminacinis

Pasak naujausios EŽTT praktikos (byla Chapin ir Charpentier prieš Prancūziją) tai, kad suteikiama teisė sudaryti santuoką tik vyrui ir moteriai, nediskriminuoja homoseksualių asmenų ir nepažeidžia jų teisės į privatų gyvenimą.

Iniciatyvos siekis santuoką apriboti tik vyro ir moters sąjunga yra, bent jau teoriškai, realus

Tai, kad Europos Sąjungos teisėje galima įtvirtinti tik vyro ir moters sąjungos pagrindu kuriamą santuoką ir kad tai patenka į ES kompetenciją, netiesiogiai patvirtino ir Europos Komisija, suteikdama leidimą vykdyti iniciatyvą, o prieštaraujančioms ES kompetencijai iniciatyvoms vykdyti leidimai nėra išduodami.

ES Teisingumo Teismas, kuriam buvo pateiktas skundas su prašymu panaikinti Komisijos leidimą vykdyti iniciatyvą “Mama, tėtis ir vaikai”, pripažino, kad skundas dėl iniciatyvos atšaukimo yra nepagrįstas ir jį atmetė.

 

Laisvos visuomenės instituto ir Vilniaus arkivyskupijos inf.

Panašūs straipsniai:

Naudinga

Menas & Kultūra

Menai | Filmai | Užsienyje

Dievas & Visata

Gyvūnai | Gamta | Visata | Žmogus

Sodininkystė

Pavyzdžiai | Patarimai

Maistas

Receptai  | Šalys virtuvėje

Orai Vilniuje

Orai Klaipėdoje

Rekomenduojame